Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich (kl. "0")

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO
ul. Tomaszowska 1
71-671 Szczecin

Placówka jest znana i ceniona w regionie. Proponuje uczniom bardzo wysoki poziom nauczania oraz możliwość zdobywania sukcesów w konkursach o różnym zasięgu. Zajmuje najwyższe miejsca w egzaminach zewnętrznych. Uczniowie zdobywają liczne tytuły finalistów i laureatów. Wśród wychowanków są stypendyści Prezydenta Miasta Szczecina. W ścisłej współpracy z rodzicami realizowane są wszechstronne zadnia wychowawcze.

Wprowadzono nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. Organizuje się dla uczniów wszelkie formy wypoczynku letniego i zimowego. Placówka nawiązuje również współpracę z innymi instytucjami i organizacjami. Pracownicy szkoły chętnie dzielą się wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami edukacyjnymi poprzez organizowanie  szkoleń i warsztatów a także kształcenie studentów.