Nasze osiągnięcia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO
ul. Tomaszowska 1
71-671 Szczecin

Wśród uczniów i absolwentów szkoły znajdują się laureaci licznych konkursów:

  • przedmiotowych (fizyka, informatyka, biologia)
  • językowych
  • plastycznych
  • teatralnych
  • konkurów piosenki