Społeczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szczecinie

Społeczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich STO
ul. Tomaszowska 1
71-671 Szczecin

Gimnazjum im. Noblistów Polskich powstało w 1989. Jest placówką znaną i cenioną . Proponuje uczniom bardzo wysoki poziom nauczania oraz możliwość zdobywania sukcesów w konkursach o różnym zasięgu. Uczniowie Szkoły zajmują najwyższe miejsca w egzaminach zewnętrznych oraz zdobywają liczne tytuły finalistów i laureatów, otrzymują Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina.

W ścisłej współpracy z rodzicami realizowane są wszechstronne zadnia wychowawcze i wprowadzane nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. Szkoła organizuje cenione  formy wypoczynku letniego i zimowego oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami. Dodatkowo placówka chętnie dzieli się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami edukacyjnymi, organizuje szkolenia i warsztaty, kształci studentów.