Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Szczecinku

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Słowiańska 2
78-400 Szczecinek

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku istnieje od 1990 r. i jest najstarszą szkołą tworzącą Zespół Szkół Społecznych w Szczecinku.

Placówka stara się o to, aby każdy uczeń mógł odkryć i rozwinąć swe uzdolnienia i talenty. Wychowuje i uczy tak, by pobudzić kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność.

Kadra naukowa szkoły zdaje sobie sprawę, że musi wyposażyć małego człowieka w narzędzia niezbędne do kontynuowania edukacji na następnych poziomach. Dlatego przekazuje swoim wychowankom niezbędną wiedzę, ale też pobudza do samodzielnego działania oraz do rozwoju. W ofercie szkoły znajduje się bogaty wachlarz kółek zainteresowań i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej.