Nagroda dla Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Słowiańska 2
78-400 Szczecinek

Nagroda dla Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku

Na XXXVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, wpłynęło ponad 1800 prac z 90 ośrodków polskich i zagranicznych: z Łotwy, Chin, Estonii, Ukrainy, Słowenii, Białorusi i Turcji. Zespół „Akcja Animacja” był reprezentowany na Konkursie trzema filmami: „Szczecineckie czarownice”, „Historia księżnej Jadwigi” i „Karaluchy”. Każdy z tych filmów mieścił się w formule zawartej w Regulaminie Konkursu zakładającej inspirację zbiorami muzealnymi. Dwa pierwsze filmy poprzedzone były kwerendami archiwalnymi w Muzeum Regionalnym w Szczecinku, trzeci inspirowany był zbiorami twórczości Witkacego z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinku otrzymał Nagrodę dla Instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

We wstępie do katalogu wystawy pokonkursowej stwierdza się m.in.: „Zmiany zachodzące w świecie muzealniczym zauważalne są także w pracach artystycznych uczniów, którzy uczestniczą w Konkursie „Moja Przygoda w Muzeum”. Coraz więcej młodych ludzi korzysta z technik multimedialnych, tworząc grafiki komputerowe, etiudy filmowe, instalacje, animację poklatkową. Szczególnie filmy nakręcone przez młodzież robią ogromne wrażenie. W tegorocznej edycji Konkursu wzięły udział bardzo dobre projekty multimedialne. Widoczny jest olbrzymi nakład pracy włożony w przygotowanie animacji, począwszy od pomysłu i napisania scenariusza, poprzez stworzenie scenografii i postaci, aż do nagrania poszczególnych ujęć.

Nagroda, którą otrzymaliśmy, stanowi dla nas wielką wartość, ponieważ jest dowartościowaniem naszej pracy i naszych osiągnięć. Jest przyznawana tylko jednej instytucji w danej edycji Konkursu, a decyzję o przyznaniu podjęło profesjonalne Jury pod przewodnictwem dr. Marka Rubnikowicza – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, w składzie: Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia, Zbigniew Derkowski - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, Małgorzata Bociąga - Konsultant do spraw Konkursu, dr Joanna Strzelecka-Traczykowska - artysta malarz, Anita Przybyszewska-Pietrasiak - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, Anna Szary - Pracownia Rozwijania Twórczości Niepełnosprawnych, prof. Edward Saliński - artysta plastyk z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Józef Pietrzak - artysta malarz, Dariusz Przewięźlikowski - artysta, Tomasz Wlaźlak - artysta, Justyna Matella i Magda Sokołowska z Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Nagrodą jest statuetka autorstwa jednego z członków Jury, Dariusza Przewięźlikowskiego. To symboliczne połączenie lupy z motywem Starego Miasta Torunia i kopernikańskich orbit może być interpretowane wieloznacznie, ale bez wątpienia mówi o dokładnym przyglądaniu się otaczającej rzeczywistości i kreowaniu nowych wartości. Jest symbolem kopernikańskich obserwacji i podkreśleniem łączności nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych.

Opiekun Zespołu „Akcja Animacja”
Jolanta Sierpińska