Szczecinek: Projekt „FILMOWE ECHA”

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Słowiańska 2
78-400 Szczecinek

Zespół „AKCJA ANIMACJA” zrealizował kilkumiesięczny projekt pod nazwą „FILMOWE ECHA”, polegający na zorganizowaniu szeregu wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży szczecineckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem nadrzędnym podejmowanych przez nas działań była szeroko pojęta edukacja filmowa, polegająca na kształtowaniu odbiorców oraz twórców odgrywająca coraz większa rolę w wychowaniu kulturalnym dzieci i młodzieży.

Odbyły się następujące wydarzenia:

1. Przegląd filmów pochodzących z 11. Festiwalu Filmów Jednominutowych organizowanego przez Centrum Kultury w Gdańsku – polskiej edycji Festiwalu "THE ONE MINUTES" odbywającego się w Amsterdamie oraz spotkanie z Panią Karoliną Giedrys - Majkut, koordynatorką projektu Filmoteka Szkolna Akcja! z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskie.

2. „W KRĘGU WITKACEGO” – dwa trzydniowe plastyczno-animacyjne spotkania warsztatowe w pracowni Zespołu „Akcja Animacja” w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku, których efektem był film oraz wystawa zgłoszone na Ogólnopolski Konkurs „Witkacy pod strzechy” w Słupsku.

3. 16 listopada 2017 r. zorganizowano Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny. Był to pokaz filmów konkursowych, które prezentowane były na przeglądzie głównym w Poznaniu, a także filmów, które powstały w pracowni Zespołu „Akcja Animacja”.

Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku od trzech lat współpracuje na zasadach porozumienia z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i cyklicznie w szczecineckim kinie organizuje pokazy filmów konkursowych dla szerokiego grona odbiorców.

Jolanta Sierpińska
Marzena Marcinkowska