„TY TESZ” – Tydzień Tolerancji Empatii i Szacunku

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Słowiańska 2
78-400 Szczecinek

Termin: 21-25 stycznia 2019 r.
Miejsce: Zespół Szkół Społecznych STO, Szczecinek

Organizator: Zespół Szkół Społecznych STO, SKT nr 47 STO
ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek
tel./faks 94 374-06-60
e-mail: sgsto@op.pl

Zasięg: lokalny


Od 21 do 25 stycznia 2019 roku cała społeczność szkolna będzie obchodziła Szkolny Tydzień Tolerancji Empatii i Szacunku. Działania i inicjatywy w ramach „TY TESZ” będą realizowane w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

Przez cały tydzień społeczność szkolna będzie integrowała się poprzez noszenie strojów w ustalonym kolorze, który przypomina o promowanej wartości.

Poniedziałek – tolerancja – kolor zielony

Wtorek – serdeczność – kolor czerwony

Środa – różnorodność – kolor niebieski

Czwartek – szacunek – kolor biały

Piątek – uśmiech – kolor żółty

W holach głównych szkoły zorganizujemy wystawę tematyczną poświęconą Tolerancji pod tytułem „Różnorodność w równości, czyli porozmawiajmy o tolerancji”. Chcemy by wystawy były zwiedzane przez dzieci, młodzież, rodziców, pracowników szkoły i gości, a także wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych w klasach przez wychowawców i nauczycieli. Przez cały tydzień organizujemy wykłady, przedstawienia, warsztaty, koncerty. Działania wychowawcze realizujemy w relacji starsi – młodszym, młodsi – starszym.