Tydzień Tolerancji Empatii i Szacunku „TY TESZ”

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Słowiańska 2
78-400 Szczecinek

Termin: 8-12 stycznia 2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół Społecznych STO, Szczecinek

Organizator: Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek
tel./faks 94 374-06-60
e-mail: sgsto@op.pl

Zasięg: szkolny


Od 8 do 12 stycznia 2018 roku cała społeczność szkolna będzie obchodziła Szkolny Tydzień Tolerancji Empatii i Szacunku. Działania i inicjatywy w ramach „TY TESZ” będą realizowane w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

Przez cały tydzień społeczność szkolna będzie integrowała się poprzez noszenie strojów w ustalonym kolorze, który przypomina o promowanej wartości.

Poniedziałek – tolerancja – kolor zielony

Wtorek – serdeczność – kolor czerwony

Środa – różnorodność – kolor niebieski

Czwartek – szacunek – kolor biały

Piątek – uśmiech – kolor żółty

 

W holach głównych szkoły zorganizujemy wystawę tematyczną poświęconą Tolerancji pod tytułem „Różnorodność w równości, czyli porozmawiajmy o tolerancji”. Chcemy by wystawy były zwiedzane przez dzieci, młodzież, rodziców, pracowników szkoły i gości, a także wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych w klasach przez wychowawców i nauczycieli. Przez cały tydzień organizujemy wykłady, przedstawienia, warsztaty, koncerty. Działania wychowawcze realizujemy w relacji starsi – młodszym, młodsi – starszym. Wyjątkowo w tym roku szkolnym „TY TESZ” przebiegać będzie pod hasłem „30 lat STO – transformacja, integracja, rozwój”. Rozwinięciu tego hasła poświęcona będzie specjalna wystawa tematyczna i spotkania z absolwentami ZSS STO i aktualnymi i byłymi działaczami Towarzystwa.


Wywiad przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2018 roku z Panią Ewą Pałką psychologiem ZSS STO w Szczecinku.

— Jaki jest cel i dlaczego obchodzimy „Tydzień Tolerancji” ?

Celem tygodnia tolerancji jest zaangażowanie młodzieży do poznawania i rozwijania umiejętności społecznych. Obchodzimy go teraz, ponieważ, większość ocen jest już wystawionych i można zaangażować młodzież w coś innego niż naukę. 

— Jakie według Pani są granice tolerancji?

Według mnie granice tolerancji są regulowane przez ogólnie przyjęte normy społeczne. Można też powiedzieć, że dopóki nie szkodzimy nikomu swoją tolerancją, wszystko jest w porządku. Reasumując, tolerancja ma swoje granice.

— Jaki jest cel noszenie tych samych kolorów ubioru podczas dni „Tygodnia Tolerancji”?

Noszenie tych samych kolorów ubioru ma na celu integrację społeczności szkolnej, ponieważ wyglądamy podobnie.

— Jakie warunki musi spełnić dana osoba by uznać ją za tolerancyjną?

Tolerancja w języku łacińskim „tolerare” oznacza „wytrzymać, znosić, przecierpieć”, więc można powiedzieć, że zwykłe „znoszenie” odmiennych poglądów koleżanki/kolegi jest tolerancją, a zatem owa osoba jest tolerancyjna.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu