Społeczne Gimnazjum Matematyczno Przyrodnicze STO w Tarnowie

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Matejki 6
33-100 Tarnów

Szkola powstala w 2005 roku. Zgodnie z profilem szkoła nastawiona jest na rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką oraz naukami przyrodniczymi.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny. Wizytówką szkoły jest również aktywna działalność turystyczna, prowadzona przez Szkolne Koło Turystyczne „Perć”. Tradycją są wakacyjne obozy językowe połączone z aktywnym wypoczynkiem w górach oraz wyjazdy do krajów anglojęzycznych. Od kilku lat wraz z tarnowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego organizujemy corocznie konkursy wiedzy o górach przeznaczone dla gimnazjalistów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.