Nasze osiągnięcia

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

  • Ponadstandardowe warunki do aktywnej i twórczej pracy dzieci i nauczycieli,
  • Dobre warunki do współpracy z rodzicami,
  • Liczne sukcesy w konkursach lokalnych i ogólnopolskich,
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, która  pozwala na uatrakcyjnienie edukacji i włączenie społeczności do działań na rzecz przedszkola.