Teresin: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pt. „Jesteśmy małymi Europejczykami” rozstrzygnięty

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Konkurs został zorganizowany przez Społeczne Przedszkole Integracyjne STO w Teresinie pod patronatem Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie poczucia przynależności Polski do Europy i świadomości, że jesteśmy Europejczykami;– szerzenie idei społecznego kształcenia;
  • kształtowanie szacunku i tolerancji do przedstawicieli różnych narodów poprzez wyznawanie wybranych państw europejskich;– rozbudzanie zainteresowania nowymi technikami plastycznymi i sposobami ich realizacji;
  • nabywanie wiary w swoje możliwości;
  • czerpanie radości z efektów pracy twórczej.

19 marca 2013 roku zebrała się komisja w składzie:
Przewodnicząca:
Beata Stephan – artysta plastyk
Członkowie (nauczyciele wychowania przedszkolnego):
Dorota Komosińska,
Anna Jaworska,
Małgorzata Bańkowska,
która oceniła prace biorące udział w konkursie. Nagrodzonych zostało 8 prac.

W kategorii 3 – 4 latków:
Miejsce I: Paulina Białek (4 l.) – Przedszkole Samorządowe w Chorzowie
Miejsce 2: Zuzia Kucharska (4 l.) – Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach
Miejsce 3: Maja Tarasewicz (4 l.) – Miejskie Przedszkole nr 10 w Olsztynie

Wyróżnienie zdobyła:
Maja Pętlak (3 l.) – Miejskie Przedszkole nr 14 w Olsztynie

W kategorii 5 – 6 latków:
Miejsce 1: Marcel Kisielewski (6 l.) – Przedszkole nr 22 w Koszalinie
Miejsce 2: Maria Poświatowska (5 l.) – Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach
Miejsce 3: Zofia Chojnacka (6 l.) – Miejskie Przedszkole nr 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Wyróżnienie zdobyła:
Zuzanna Stobiecka l.6 – Samorządowe Przedszkole nr 6 w Krakowie im. Henryka Jordana

Za udział w konkursie dzieci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie.