Teresin: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „DZIECIĘCE ZABAWY” – zaproszenie

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „DZIECIĘCE ZABAWY”

Termin nadsyłania prac: do 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Kontakt:

tel. 46 861 49 34

e-mail: teresin1968@o2.pl