Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Z rodziną na szlaku z przygodą w plecaku”

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO w Teresinie organizuje konkurs plastyczny pt. „Z rodziną na szlaku z przygodą w plecaku”. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy dzieci z przedszkoli w całym kraju. Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Z rodziną na szlaku z przyrodą w plecaku”

1. Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych,
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka.

2.   Warunki konkursu:

 • konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • każda placówka może zgłosić od 1 do 3 prac,
 • format prac A3,
 • technika wykonania prac dowolna (z wyłączeniem materiałów sypkich i plasteliny),
 • wykonanie prac samodzielne i indywidualne,
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna,
 • komisja konkursowa oceniać będzie: estetykę prac, zgodność z tematem, innowacyjność twórczą,
 • zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. Podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego instytucję jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i wystawie na terenie placówki organizującej konkurs.

3. Termin i warunki nadsyłania prac:

 • prace należy nadesłać do 27 lutego 2014 r. na adres:
  Społeczne Przedszkole Integracyjne
  al. XX lecia 7
  96-515 Teresin
 • ogłoszenie wyników odbędzie się 14.03.2014 r.,
 • dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody,
 • wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym STO w Teresinie,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane po zakończeniu konkursu,
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.

Organizator konkursu
Społeczne Przedszkole Integracyjne STO w Teresinie