Tychy: Wyjazd naukowy – Śląskie Międzyuczelnianie Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO
ul. Edukacji 11 a
43-100 Tychy

W styczniu 2014 roku uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej uczestniczyli w wykładach dotyczących programowania, robotyki oraz zajęć z zakresu fizyki, chemii i elektroniki. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, jak programuje się roboty i jak wykorzystujemy tę wiedzę w życiu codziennym, np. jak działa czujnik parkowania w samochodach. Na wykładach zobaczyliśmy m.in., co dzieje się z przedmiotami włożonymi do ciekłego azotu, jaki wpływ ma woda na papier, jak działa obwód elektryczny.

Każde zadanie uczniowie wykonywali samodzielnie, dzieląc się spostrzeżeniami z prowadzącymi zajęcia. Zajęcia miały zatem charakter warsztatowy, uczniowie nie tylko słuchali wykładowcy, lecz również sami pracowali i wyciągali wnioski.

Dominika Kaniewska