Budżet uczniowski w Bielawie

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Żeromskiego 1
58-260 Bielawa

Od 25 kwietnia do 16 maja 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Społecznych STO przy ul. Żeromskiego 1 w Bielawie mogą zgłaszać własne pomysły do Budżetu Uczniowskiego.

Budżet w tym roku wynosi 5 tys. zł. Konkurs na realizację najlepszych projektów przeprowadzi Samorząd Uczniowski przy udziale opiekuna samorządu, pani dyrektor ZSS oraz pani prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 92 STO w Bielawie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 20 maja 2016 r. na stronie www.spoleczna.bielawa.pl Realizacja wybranych projektów nastąpi w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.

Do budżetu uczniowskiego swój projekt może zgłosić każdy uczeń ZSS, każda klasa ZSS oraz zespół kilku uczniów z różnych klas. Projekt musi zawierać: nazwę, cel, uzasadnienie, oszacowany koszt jego realizacji w przedziale od 100 zł do 5.000 zł, a także podpis zgłaszającego/zgłaszających i co najmniej 3 uczniów popierających projekt. Projekty muszą być zgodne z programem wychowawczym i programem profilaktycznym ZSS. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty aż do wyczerpania przeznaczonej kwoty.

W roku szkolnym 2016/2017 przewidywana jest kolejna edycja Budżetu Uczniowskiego Społecznej. Warto więc zostać uczniem Społecznego Gimnazjum lub Społecznej Szkoły Podstawowej, aby brać udział w tym ciekawym projekcie.