Nasze osiągnięcia

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

  • W 2001 roku Koło Terenowe STO w Tymbarku zostało zakwalifikowane do grona Laureatów ALCIUN AWARD  – nagrody przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców EPA z siedzibą w Brukseli.
  • W 2011 roku  Koło nr 99 STO i SSM I st w Tymbarku otrzymała od MEN tytuł "Szkoła i miejsce odkrywców talentów". 
  • Niektórzy z wychowanków należą do Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci utalentowanych muzycznie.  
  • Obecnie 10 absolwentów studiuje w Akademiach Muzycznych w Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Poznaniu. 10 uczęszcza do szkól muzycznych II st. w Krakowie, Nowym Sączu i Nowym Targu.
  • Pedagogami w szkole są m.in. jej absolwenci.