Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

Społeczna Szkoła Muzyczna I St. STO powstała w 1989 roku na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego.

Na wniosek Zarządu Koła STO i społeczności lokalnej 1 września 1990 roku Minister Kultury i Sztuki oficjalnie powołał SSM I St. w Tymbarku. Rodzice uczniów i sympatycy szkoły, którzy złożyli się wówczas na zakup instrumentów, stale utrzymują i inwestują w budynek szkolny. 

Od 1994 roku szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych. Obecnie jest prowadzona przez Samodzielne Kolo Terenowe nr 99 STO w Tymbarku.