Tymbark: sukces uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej STO

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

14-16 stycznia 2014 w Warszawie pod Patronatem Centrum Edukacji Artystycznej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyły się Ogólnopolskie Przesłuchania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I Stopnia.

W ramach przesłuchań makroregionalnych Jury zakwalifikowało do głównego konkursu Trio Fortepianowe „Mezzoforte” ze Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Tymbarku, w składzie Michał Majeran – skrzypce, Jakub Sporek – fortepian i Marek Krzysztofiak – wiolonczela .

Jury Ogólnopolskich Przesłuchań, po wysłuchaniu 46 zespołów, wyróżniło 15, w tym trio fortepianowe ze SSM I St. STO w Tymbarku. Uczniowie szkoły zostali laureatami Ogólnopolskich Przesłuchań i zajęli II miejsce.