Tymbark: Sukcesy w Rybniku i Zambrowie

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

W dniach 10-12 kwietnia br. odbyło się w Rybniku Ogólnopolskie Forum Instrumentalistów. Zespół „Trio Mezzoforte” z SSM I st. STO w Tymbarku otrzymał III nagrodę. Trio zagrało w składzie: Michał Majeran – skrzypce, Jakub Sporek – fortepian i Marek Krzysztofiak – wiolonczela.

Beata Atłas, uczennica SSM I st. STO w Tymbarku, orzymała z kolei II nagrodę w IX Ogólnopolskim Konkursie Gitarzystów, który odbył się 12 kwietnia br. w Zambrowie. 

Wszyscy uczniowie są stypendystami Fundacji im Wieczorka. Godnie reprezentują STO na wielu konkursach. Składamy gratulacje uczniom, ich nauczycielom i dziękujemy rodzicom za pomoc.