Warszawa: XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej „The March Hare”, 15 marca 2014 r. – zaproszenie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO
ul. Astronautów 11 (dzielnica Włochy)
02-154 Warszawa

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO i Społeczne Gimnazjum nr 5 STO zaprasza do udziału w XVII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej „THE MARCH HARE”.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00 w sobotę, 15 marca 2014 r., w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie przy ul. Astronautów 11.

Kartę zgłoszenia uczestnika, dowód wpłaty oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka należy dostarczyć do 6 marca 2014 r. na adres astronauci@poczta.onet.pl.

Informacje dotyczące konkursu umieszczone są również na szkolnej stronie internetowej www.astronautow.pl.