Nasze osiągnięcia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Dać Szansę” STO
ul. Głogowa 2 B (dzielnica Mokotów)
02-639 Warszawa

  • W bieżącym roku szkolnym zakończono realizację projektu Ziemia - jeden z czterech żywiołów i nasza planeta.
  • Uczniowie brali aktywny udział w całorocznych zajęciach w Centrum Nauki Kopernik.
  • Aktualnie realizowany jest kilkuletni projekt przygotowujący uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.
  • Udział uczniów w Pływackich Mityngach Olimpiad Specjalnych.