II Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie

Oddziały polskie
ul. Nowowiejska 5 (dzielnica Śródmieście)
00-643 Warszawa

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO działa od 1989 roku. Szkoła, wraz ze Społecznym Gimnazjum nr 45 STO, jest częścią Zespołu Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy.

Liceum jest szkołą otwartą – na nowe pomysły, idee, ludzi, którzy je tworzą i chcą realizować. Misją szkoły jest dawanie uczniom wszechstronnego wykształcenia, wysokiej jakości edukacji, w atmosferze życzliwości i współpracy, wolności i tolerancji. W liceum funkcjonuje system indywidualnego profilowania – każdy uczeń sam buduje profil swojego kształcenia. Ponadto uczniowie mogą brać udział w interdyscyplinarnych projektach naukowych. Szkoła oferuje także system wsparcia dla uczniów aplikujących na studia zagraniczne, indywidualny tutoring, a takżę zachęca wychowanków do uczestnictwa w Szkolnej Lidze Sportowej i Klubie Wolontariusza.

Na terenie szkoły organizowane są ciekawe wydarzenia i projekty: imprezy charytatywne (np. II SLO dla Haiti), eventy (np. dzień celtycki), festiwale kultury, przedstawienia teatralne, sesje naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i wykłady.