Młodzieżowy ONZ obradował

Oddziały polskie
ul. Nowowiejska 5 (dzielnica Śródmieście)
00-643 Warszawa

W międzynarodowej konferencji Harvard Model United Nations (HMUN) symulującej obrady ONZ, wzięła udział młodzież z całego świata. Wśród nich byli uczniowie 2 SLO.

Cykliczna konferencja MUN przebiega ściśle według procedur i standardów przyjętych w ONZ, a oficjalnym językiem jest zawsze język angielski. Uczestnicy debaty, wcielając się w role dyplomatów ONZ, prowadzą rozmowy na określony wcześniej temat.

W tegorocznej edycji wzięło udział niemal 1500 reprezentantów czterech kontynentów ze 165 krajów członkowskich, którzy wyposażeni byli nie tylko w wiedzę na temat omawianych kwestii, ale także znali stanowisko rządu państwa, które reprezentują. Dyskutując i szukając rozwiązań z zakresu problemów polityki międzynarodowej, praw człowieka, ochrony środowiska czy stosunków wojskowych, w ramach prac komisji ONZ próbowali wypracować wspólne stanowiska wszystkich członków i uchwalić rezolucję.

Wyróżnieni delegaci z Polski

Członkowie koła MUN, zrzeszającego kilkunastu uczniów 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. Pawła Jasienicy, byli nie tylko jedynymi przedstawicielami Polski. Byli także, razem z kolegami ze Szwecji, głównymi przedstawicielami Europy. Podczas tegorocznej konferencji wyróżniali się wysokim poziomem wiedzy z zakresu omawianych tematów, ale także budzili zainteresowanie swoim europejskim typem urody. W ramach debaty wcielili się w rolę delegatów przydzielonych wcześniej krajów – San Marino i Panamy. Występowali przed kilkusetosobową publicznością, w języku angielskim, przekonując koleżanki i kolegów z wielu krajów do swoich racji. Wyróżnili się solidnym przygotowaniem i wnieśli duży wkład w tworzenie rezolucji, co zaowocowało zdobyciem trzech wyróżnień w kategoriach Best Delegate oraz Honorable Mentions.

Cenne wrażenia

Oprócz zdobytych nagród, polska młodzież zabrała do kraju również wspomnienia z wizyty w polskiej ambasadzie w Pekinie, podczas której zastępca ambasadora RP opowiedział o polsko-chińskich relacjach po 1989 r. Bliższe informacje na temat codziennego życia w Chińskiej Republice Ludowej uczniowie uzyskali dzięki spotkaniu z polską studentką jednego z pekińskich uniwersytetów. Marlena Achinger przekazała im wiele praktycznej i interesującej wiedzy o życiu w Pekinie.

Uczniowie wykorzystali w pełni czas pobytu w Pekinie, odwiedzając najciekawsze i najbardziej popularne miejsca na turystycznej mapie regionu. Ptasie Gniazdo, Świątynia Nieba, Góra Węglowa czy Wielki Mur Chiński – to niektóre miejsca, które mieli okazję zobaczyć. Swoimi wrażeniami dzielili się aktywnie, pisząc relacje i dołączając zdjęcia, które znalazły miejsce na szkolnej stronie, w cyklu „Pekin nadaje”: http://2slo.pl