Nasze osiągnięcia

Oddziały polskie
ul. Nowowiejska 5 (dzielnica Śródmieście)
00-643 Warszawa

  • Dwukrotnie trzeci w Polsce wynik egzaminu maturalnego, ostatnio w 2012 r. – wg rankingu "Perspektyw;
  • Uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych (np. z filozofii, j. polskiego, j. angielskiego, historii itd);
  • Liceum, jako jedyna szkoła niepubliczna od lat utrzymuje się w pierwszej piętnastce liceów warszawskich - wg rankingu "Perspektyw";
  • Uczniowie są aktywni w działaniach na zewnątrz – np. wolontariat, Młodzieżowa Rada Dzielnicy, młodzieżowe obrady ONZ (w Nowym Jorku);
  • Absolwenci II SLO studiują na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą (UW, PW, SGH, UCL, LSE, Oxford).