Warszawa: Sprawdzali administrację publiczną

Oddziały polskie
ul. Nowowiejska 5 (dzielnica Śródmieście)
00-643 Warszawa

W roku szkolnym 2013/2014 w 2 SLO im P. Jasienicy STO i w VI LO im. T. Reytana realizowany był projekt "Wiem – Patrzę – Sprawdzam". Projekt obejmował monitoring obietnic wyborczych i działań bieżących administracji publicznej na poziomie lokalnym (w dzielnicy Śródmieście i Mokotów) i regionalnym (m. st. Warszawa) w obszarze polityki edukacyjnej oraz budowanie trwałych postaw obywatelskich opartych na wiedzy i umiejętnościach.

Projekt "Wiem – Patrzę – Sprawdzam" realizowany był z inicjatywy SKT nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego od października 2013 r. do czerwca 2014 r. w trzech etapach:
1.     „Wiem” (październik i listopad 2013 roku) - przygotowanie merytoryczne koncepcji materiałów bazowych dotyczących polityki edukacyjnej na poziomie dzielnic i m. st. Warszawy.
2.     „Patrzę” (listopad i grudzień 2013 roku)  - analiza programów wyborczych ugrupowań wchodzących w skład władz samorządowych i wypracowanie zaleceń do działań w terenie - wolontariat, określenie pytań ankietowych.
3.    „Sprawdzam”  (styczeń - czerwiec 2014 roku) - wizyty w terenie, badanie stanu  konkretnych działań i  wyciąganie wniosków dotyczących dalszego postępowania; listy otwarte, petycje.

Korzyści związane z projektem to wzrost świadomości obywatelskiej młodzieży - uczestnicy w roku zakończenia projektu osiągną pełnoletniość i wezmą udział w wyborach. Osiągnięta wiedza będzie procentowała w przyszłości: uczestnicy to przyszli świadomi obywatele, przyszli działacze społeczni, rodzice i przewodnicy dla następnych pokoleń.

Na zakończenie projektu wydany zostanie „Przewodnik dla młodego wyborcy” i „Poradnik dla nauczyciela ze scenariuszami”, co zwiększy trwałość jego efektów. Przewodnik będzie uniwersalnym kompendium wiedzy, przydatnym przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w partycypacji obywatelskiej. Poradnik będzie gotowym materiałem do prowadzenia zajęć, zawierający wybrane tematy z podstawy programowej MEN.