Konferencja jubileuszowo-naukowa STO Razem. Uczeń, rodzic, nauczyciel – razem w szkole

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO
ul. Ostrobramska 72 (dzielnica Praga Południe)
04-175 Warszawa

Termin: 2 lutego 2017 r.
Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Organizator: Samodzielne Koło Terenowe nr 162 STO, Zespół Szkół Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO
ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa
tel. 22 613 72 23
email: dyrektor@1027.pl, sekretariat@1027.pl

Zasięg wojewódzki


Konferencja jest spotkaniem jubileuszowo-naukowym integrującym środowisko szkół STO z terenu województwa mazowieckiego wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem szkoły przyjaznej uczniom, rodzicom i nauczycielom z okazji 25-lecia Zespołu Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO przy ul. Ostrobramskiej 72 w Warszawie. Jest szerokim forum do dyskusji i refleksji wokół aktualnych wyzwań edukacji: TOŻSAMOŚĆ, PODMIOTOWOŚĆ, KREATYWNOŚĆ i PASJA w NAUCZANIU.

Jest okazją do zaprezentowania innowacyjnych programów realizowanych przez szkoły STO, wymiany doświadczeń, prezentacji szkół w formie stoisk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów i nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów.

Partner Naukowy Konferencji: Katedra Polityki Edukacyjnej
Instytut Pedagogiki Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Konferencję planujemy na 150 uczestników.
Bez opłat.


W dniu 02.02.2017r odbyła się konferencja naukowo – jubileuszowa STO RAZEM, UCZEŃ, RODZIC, NAUCZYCIEL – RAZEM W SZKOLE. z okazji 25 lat Zespołu Szkół Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 27 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Ostrobramskiej 72 w Warszawie.

Konferencja odbyła się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Patronat honorowy objął prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego Pan Zygmunt Puchalski oraz rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski. W konferencji uczestniczyło 48 osób z województwa mazowieckiego. Byli to przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorów i nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów.

Podczas konferencji były podejmowane rozważania w dwóch sesjach plenarnych:

  1. Współczesne wyzwania edukacji: tożsamość, podmiotowość i kreatywność,
  2. Współczesna szkoła - INNOWACJE I KREATYWNOŚĆ W NAUCZANIU: nasze projekty; nasze realizacje, prezentacja innowacyjnych projektów i programów szkolnych.