Społeczne Gimnazjum nr 3 STO Warszawie

Społeczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 3 STO
ul. Paryska 25 (dzielnica Praga Południe)
03-945 Warszawa

Społeczne Gimnazjum nr 3 STO wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych STO im. Zawiszy Czarnego.

Szkoła przekazuje uczniom wiedzę i umiejętności, które ułatwią im dalszą edukację w najlepszych placówkach. Kształtuje uniwersalne postawy i wzorce zachowań, stanowiące podstawę dorosłego życia. Przygotowuje uczniów do efektywnej pracy, jednocześnie uczy życia wśród ludzi, w społeczności w zgodzie z zasadami etyki.

Szkołę cechuje:

  • Rzetelne spełnianie założeń programowych, zgodnie z nową podstawą programową MEN,
  • Nauka języków obcych,
  • Profesjonalna kadra dydaktyczna, zaangażowana i w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
  • Rozwijanie kreatywności uczniów, umiejętne wykorzystywanie ich potencjału,
  • Miła, ciepła atmosfera, budowanie relacji nauczyciel,
  • Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich pasji,
  • Kształtownianie postaw i etycznych wzorców zachowań,
  • Budowanie relacji i więzi koleżeńskich,
  • Budowanie postaw społecznych, poczucia przynależnosci do społeczności szkolnej i lokalnej, odpowiedzialności i zaangażowania w ich kształtowaniu.