Wyniki konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii" – edycja 2018

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Polinezyjska 10 a (dzielnica Ursynów)
02-777 Warszawa

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie już po raz trzynasty zorganizował ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”. Jury spośród nadesłanych na konkurs prac przyznało nagrody w trzech kategoriach.

W KATEGORII I – Fotografia (zdjęcie pojedyncze):
1 miejsce – Maciej Lichocki za pracę „Rowerowa cykloida”.
2 miejsce – Agata Reszel za pracę „Refrakcja”.
3 miejsce – Julia Wrotniak za pracę „Magiczne światło”.

W KATEGORII II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć:
1 miejsce – Olga Ścieszka za pracę „Camera obscura, czyli ciemna komnata w moim pokoju”.
2 miejsce – Tymoteusz Burzyński za pracę „Perseidy”.
3 miejsce – Łukasz Woźniak za pracę „Wyładowania elektryczne w kuli plazmowej”. 

W KATEGORII III – Doświadczenie – seria zdjęć:
1 miejsce – Julia Wrotniak za pracę „Kosmiczny ogień”.
2 miejsce – Krzysztof Krakus za pracę „Znikający flakon”.
3 miejsce – Andrzej Ziębiński za pracę „Figury Lichtenberga i łuki elektryczne”. 

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu, których pracę były oryginalne w pomysłach oraz charakteryzowały się dobrą jakością zdjęć, a często też były wzbogacony ciekawym opisem prezentowanych zjawisk. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu prześlemy pocztą.
 
Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w naszym konkursie.
 
W imieniu Jury Konkursu
 
Zygmunt Puchalski
 
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 

Konkurs „Ciekawa fizyka” jest współfinansowany z dotacji celowej Zarządu Głównego STO.