Nasze osiągnięcia

Punkt Przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”
ul. Smyczkowa 11 m. 5
02-678 Warszawa

  • Wspólne zarządzanie przedszkolem przez rodziców aktualnie uczęszczających dzieci;
  • Ciekawy program dydaktyczny – rozwijający, ale nie przeciążający dzieci.