Warszawa: Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt unijny

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO
al. Solidarności 113 c (dzielnica Śródmieście)
00-140 Warszawa

„Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji” – to tytuł właśnie zakończonego 2-letniego projektu realizowanego przez UW ze środków Unii Europejskiej, w którym wzięły udział 3 nauczycielki ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO przy al. Solidarności 113 c.

6 czerwca w Centrum Konferencyjnym Kopernik odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt pt. „Razem poprzez zmiany w kształceniu przyszłych nauczycieli”.

To ważny projekt skoncentrowany na podniesieniu jakości kształcenia i wszechstronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. A przecież od jakości pracy nauczycieli zależy jakość kształcenia najważniejszych obywateli naszego kraju i ich przyszły sukces. Projekt obejmował nie tylko staż studentów u najlepszych nauczycieli z 19 warszawskich szkół, ale również był związany z uczestnictwem prowadzących praktyki nauczycieli w seminariach i spotkaniach dla opiekunów studentów, w czasie których przygotowano wspólny projekt praktyk oraz zajmowano się różnymi zagadnieniami związanymi z podniesieniem jakości pracy nauczycieli. Odbyły się 2 wyjazdy studyjne – do Portugalii i do Szwecji – jedna z naszych nauczycielek uczestniczyła w tym wyjeździe dzieląc się potem doświadczeniami i obserwacjami m. in. z naszą radą nauczycieli.

Na konferencji podsumowano projekt i wyrażono nadzieję, że jego efekty będą wykorzystane w przygotowaniu kolejnych roczników studentów do pracy z dziećmi. W konferencji wzięła udział minister edukacji p. Joanna Kluzik-Rostkowska, która powiedziała m. in.: „Ta konferencja i Państwa doświadczenie są bezcenne, ponieważ bez wykształconych nauczycieli nie da się kształcić dzieci”.

Możemy mieć satysfakcję, że do udziału w projekcie aplikowały i zostały przyjęte p. Beata Górka-Szczepanek, p. Anna Komorowska-Zaremba i p. Ewa Markiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 16 STO, które z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniach przygotowujących do realizacji projektu, podzieliły się ze studentami swą wiedzą i doświadczeniem oraz swoim profesjonalizmem wsparły przygotowanie scenariusza praktyk i ewaluację projektu.

                       

 

Beata Wiśniewska-Tomczak
Dyrektor ZS nr 16 STO