Publiczna Szkoła Podstawowa STO

Publiczna Szkoła Podstawowa STO

77-324 Bińcze

Publiczna Szkoła Podstawowa STO w Bińczu powstała w roku 2011 z inicjatywy rodziców, którzy sprzeciwili się planom likwidacji szkoły. Jest placówką działającą w ramach programu „Mała szkoła”. W tej chwili do szkoły uczęszcza dziesięciu uczniów. Najmłodsi z nich ukończyli pięć lat i rozpoczęli naukę w zerówce. Lekcje są w większości łączone. Dzieci z zerówki uczą się razem z pierwszą klasą. Również klasa II i III mają wspólne zajęcia. Małe grupy sprawiają, że nauczyciel dociera do każdego ucznia, a w szkole panuje miła, rodzinna atmosfera. 

Nauczyciele nie tylko wypełniają wymogi programu nauczania, ale też starają się dostarczyć wychowankom wiedzę o otaczającym ich świecie. Dzieci, choć małe, jeżdżą na wycieczki i zwiedziły już między innymi Poznań, Gdańsk i Toruń. Wychowawcy organizują dzieciom zajęcia, które mają zapoznać je z kulturą i zwyczajami świątecznymi. Wychowankowie szkoły są również cząsto zabierani na małe wyprawy do lasu i na łąkę, dzięki czemu obcują z przyrodą.