Publiczne Gimnazjum STO im. Rtm. Witolda Pileckiego

Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego STO
al. Sztandarów 2 (dzielnica Rembertów)
04-423 Warszawa

Publiczne Gimazjum STO powstało w 1997 r. Gimnazjum, wraz z Publiczną Szkołą Podstawową STO, wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 1 STO.