Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO w Warszawie

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO
ul. Wolumen 3 (dzielnica Bielany)
01-912 Warszawa

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO powstała w 1996 r.

Placówka proponuje naukę trzech języków obcych (j. angielskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego) w rozszerzonym zakresie. Nauka odbywa się m.in. z wykorzystaniem dramy, gier, pracy z komputerem, organizowane są wakacyjne wyjazdy do Anglii. Dużą wagę przykłada się do rozwijania umiejętności społecznych, budowania poczucia własnej wartości uczniów. Nauka odbywa się w atmosferze współpracy, a nie rywalizacji. Zapewnona jest zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego, Zajęcia w-f obejmują aerobik, pływanie, szermierkę, lekkoatletykę, tańce, gimnastykę korekcyjną.

Szkoła proponuje bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych. Wydawana jest również własna gazetka, „Nowa jaskółka”. Uczniowie mają zapewnioną pomoc specjalistów, tj. logopedy, psychologa, surdopedagoga, oligofrenopedagoga. Korzystają z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, konsultacji dla uczniów zdolnych oraz terapii pedagogicznej. Organizowany jest szereg imprez, które integrują całą społeczność szkolną.