Społeczne Gimnazjum STO w Zakopanem

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Kasprusie 35 a
34-500 Zakopane

Społeczne Gimnazjum STO powstało 1999 roku i wraz z liceum tworzy Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem.

Szkoła zapewnia doskonałe warunki do nauki: sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne, a lekcje informatyki odbywają się z nowoczesnych pracowniach. To mała i bezpieczna placówka, w której klasy liczą do 18 uczniów.  Codzienny kontakt nauczycieli z rodzicami zapewnia internetowy system kontroli frekwencji i postępów w nauce.

W szkole pracuje wysokowykwalifikowane grono pedagogiczne, które charakteryzuje się indywidualnym podejściem i przyjaznym traktowaniem każdego dziecka. Jednocześnie szkoła kładzie duży nacisk na wychowanie i wysoką kulturę ucznia, a jej program wychowawczy i profilaktyczny współtworzą uczniowie i rodzice. Gimnazjum ukierunkowana jest na naukę języków obcych oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień uczniów na kółkach przedmiotowych.

Absolwenci Gimnazjum mają możliwość kontynuowania nauki w Społecznym Liceum STO w Zakopanem.