Zakopane: Dyskutowali o udziale młodzieży w życiu społecznym

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada STO
ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane

Uczniowie Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem przystąpili do projektu „XX Sejm Dzieci i Młodzieży”, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W związku z zadaniem rekrutacyjnym zorganizowali w siedzibie szkoły debatę pt. „Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym?”.

Zastosowanie metody „AKWARIUM” pozwoliło uczniom i ekspertom wypowiadać się na równych prawach. W debacie wzięła udział młodzież ww. Zespołu Szkół, jak również zaproszeni eksperci: opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane – wiceburmistrz mgr Mariusz Koperski, przedstawiciel szkoły o tym samy profilu kształcenia – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem mgr Marek Donatowicz, dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem mgr Barbara Wilczyńska, nauczyciel historii mgr Halina Warchoł oraz mgr Agata Pacelt – kierownik do spraw kontaktu z mediami.

Podczas debaty dyskutowano o powodach, dla których młodzi ludzie nie uczestniczą aktywnie w życiu politycznym i społecznym. Ustalono, że niska aktywność obywatelska młodzieży wynika z natłoku i braku jasności informacji medialnej, trudności odróżnienia faktów od opinii, powielania poglądów rodziców i dziadków (brak samodzielnego myślenia). Ponadto stwierdzono, że polityka jest sferą zamkniętą, a brak odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo jest wygodny. Dyskutowano również na temat obniżenia wieku prawa do głosowania do lat 16. W większości uczniowie stwierdzili, że nie są wystarczająco tyle dojrzali i świadomi społecznie, by głosować.

Beata Stramka
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok