Nasze osiągnięcia

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

  • Najlepsze w powiecie wyniki sprawdzianu w klasie szóstej,
  • I miejsce w Pucharze Polski we wspinaczce sportowej,
  • I i II miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Niepublicznych w pływaniu,
  • III miejsce w Mistrzostwach Śląska w pływaniu,
  • Wysokie miejsca w Konkursach: Ekologicznym, Champion of English, Omnibus Polonistyczny,
  • Miejsca na podium w konkursie plastycznym przy Festiwalu Sztuki Wysokiej w Bytomiu.