Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Bytomiu

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Bytomiu powstała 1990 roku i jest częścią Zespołu Szkół Społecznych STO w Bytomiu. 

Szkołę wyróżnia wyróżnia przyjazna i rodzinna atmosfera, sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa. To miejsce otwarte, zapewniające uczniom wszechstronny rozwój oraz opiekę. Placówka zajmuje przestronny budynek, wyposażony w sprzęt multimedialny, salę gimnastyczną, baletową oraz w salę zabaw dla najmłodszych. Szkoła otwarta jest w godzinach od 7.20 do 17.00.

Największymi atutami szkoły są: małe klasy, nauka dwóch języków obcych w zwiększonym wymiarze godzin, lekcje wf-u na pływalni, lodowisku, ściance wspinaczkowej, polu golfowym, strzelnicy oraz zajęcia szachowe w ramach lekcji. Szkoła może się pochwalić również bogatą ofertą zajęć dodatkowych. W szkole działa klub Młodych Odkrywców, Szkolna Akademia Umiejętności oraz prowadzone są zajęcia terapeutyczne i kompensacyjno-wyrównawcze. Uczniowie biorą również udział w wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych, a także wyjazdach na Białą Szkołę i obozy sportowe.