Jubileusz szkoły w Żyrardowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

W poniedziałek 30 listopada 2015 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie obchodziła uroczystość 25-lecia.

Jubileusz zgromadził uczniów, rodziców, grono pedagogiczne, byłych i obecnych pracowników szkoły oraz absolwentów. Obecni byli także dyrektorzy miejskich i powiatowych placówek oświatowych, dyrektorzy placówek kultury i sportu, dyrektorzy i prezesi żyrardowskich przedsiębiorstw, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Gośćmi specjalnymi byli:

  • pani Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty,
  • pani Krystyna Norwa – wiceprezes Zarządu Głównego STO,
  • pan Zygmunt Puchalski – wiceprezes Zarządu Głównego STO,
  • pan Dariusz Kaczanowski – zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa,
  • pan Marcin Rosiński – Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa,
  • pan Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego,
  • pani Anna Jankowska-Czyżewska – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Podczas gali wręczono medale i odznaczenia nauczycielom i rodzicom. Uczniowie uświetnili uroczystość poprzez autorski program artystyczny, na który złożyły się prezentacje realizowanych projektów edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Pod koniec rozdano nagrody za najlepszy wiersz o szkole.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu, a szkole życzymy kolejnych wielu lat owocnego nauczania.