Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Żyrardowie powstała w 1991 roku. Szkoła wraz ze Społecznym Gimnazjum tworzy Zespół Szkół Społecznych STO.

Lekcje w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 odbywają się w klasach liczących do 16 osób.Priorytetami zarówno dla dyrekcji, jak i nauczycieli, są bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera nauki i pracy.

Uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym lekcji muzealnych, teatralnych, terenowych, czy też wyjść na basen, lodowisko i kręgle. Standardem jest wykorzystywanie w pracy z uczniem nowoczesnych technologii.