Żyrardów: Uczeń Ratownik – projekt edukacyjny w SSP nr 2 STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

Uczeń Ratownik to innowacyjny ogólnopolski projekt edukacyjny Falck Medycyna. Polega na przeprowadzaniu nieodpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy wśród uczniów klas IV-VI.

21 listopada gościliśmy w naszej szkole ratowników medycznych, którzy wciągnęli wszystkich uczniów do ćwiczeń z działań przedmedycznych. Zamiast suchego wykładu odbyła się dynamiczna pogadanka z pokazem, prezentacja multimedialna i ćwiczenia praktyczne. Uczniowie mocno zaangażowali się w role ratowników. Opatrując „poszkodowanych” zużyli metry bandaży, wykonali dziesiątki ucisków i wdechów na fantomach. Ponadto ratownicy medyczni zaprosili uczniów do super wyposażonego ambulansu ratunkowego.

Oddzielnym blokiem zajęć były scenki wzywania pomocy przez telefon. Okazały się nader trudne – jak w stresie podać wszystkie informacje, o które pyta dyspozytor? Jak jednocześnie wykonywać polecenia? Po ćwiczeniach wydaje się trochę łatwiejsze.

Po kilkugodzinnych zajęciach uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w projekcie. Ratownicy przekazali naszej szkole tablicę pamiątkową, potwierdzającą uczestnictwo w programie „Uczeń Ratownik”.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia przeprowadzonego przez firmę Falck Medycyna jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz pokonanie lęku przed jej udzielaniem. Do projektu Uczeń  Ratownik Falck Medycyna włącza lokalne środowiska ratownicze. Autorski pomysł Falck Medycyna spotkał się z aprobatą władz oświatowych, uzyskując patronat lub rekomendacje wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz organów założycielskich prowadzących szkoły podstawowe.

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Martyny Baryckiej, koordynatorów:  Wojciecha Jóźwiaka i Tadeusza Oskiery oraz ratowników medycznych prowadzących zajęcia z uczniami: Weroniki Sawickiej, Joanny Leskiej, Doroty Saleckiej, Mateusza Sieradzana i Michała Olborskiego.

Koordynator szkolnego projektu

Iwona Oskiera-Gałecka