Społeczne Gimnazjum im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Społeczne Gimnazjum im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

Społeczne Gimnazjum im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie powstało 1 września 1999.

Lekcje w placówce odbywają się w klasach liczących do 16 osób. Priorytetami są bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera. Każdy członek szkolnej społeczności jest ważny. Uczniom oferujemy zajęcia klasowo-lekcyjne i pozaszkolne, lekcje muzealne, teatralne, terenowe, basen, lodowisko, kręgle, wycieczki przedmiotowe, zielone szkoły, aktywne metody pracy oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii. W szkole obowiązuje systemem kart zaliczeniowych.