Jubileusz 25-lecia i nadania imienia Ireny Sendlerowej Społecznej Szkole Podstawowej STO w Ciechanowie

Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej
Wyspiańskiego 11 A
06-400 Ciechanów

11 grudnia 2015 roku ciechanowskie środowisko STO obchodziło srebrny jubileusz. Salę kina szczelnie wypełnili znakomici goście: pani Janina Zgrzembska – córka patronki, pani Anna Mieszkowska – autorka biografii Ireny Sendlerowej, założyciele szkoły, członkowie Rady Rodziców, byłe panie dyrektorki, przedstawiciele Zarządu Głównego STO, absolwenci, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i mediów oraz oczywiście uczniowie, nauczyciele i rodzice.

W części oficjalnej nie było końca podziękowaniom dla całej rzeszy osób, którym szkoła zawdzięcza swoje istnienie. Uczniowie Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie, którzy w ubiegłym roku dokonali wyboru patronki, uroczyście przekazali uprzednio poświęcony sztandar uczniom szkoły podstawowej.

Przedstawicielki Zarządu Głównego: wiceprezes Krystyna Norwa, wiceprezes Jolanta Truszewska i członek ZG Urszula Andrejewicz uhonorowały Srebrną Odznaką STO dwie zasłużone działaczki SKT nr 76 STO w Ciechanowie: sekretarza szkoły Halinę Ostrowską oraz nauczycielkę historii Joannę Śpiewak.

W części artystycznej, której przyświecały hasła: Nadzieja-Odwaga-Miłość, zebrani zobaczyli absolwentkę SSP STO w Ciechanowie Dorotę Rabczewską, występy uczniów, nauczycieli i rodziców. Spektakl głęboko poruszył wszystkich widzów.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia i ciepłe słowa, które usłyszeliśmy od Państwa tego dnia. W tak uroczystych  chwilach szczególnie głęboko wierzymy w sens naszej pracy i czujemy się zmobilizowani do kolejnych wyzwań.

Agata Korzeniowska – wicedyrektor