Białystok: Projekt edukacyjny „Śladami przeszłości – ku przyszłości”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Narewska 13
15-840 Białystok

Uczniowie klas 0-III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO w Białymstoku (ul. Narewska 13) uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Śladami przeszłości – ku przyszłości”. Projekt był realizowany w ramach innowacji pedagogicznej STO. Trwał od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. i wzięło w nim udział 63 uczniów.

Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Kiedy babcia była mała i dziadka jeszcze nie znała”.

Głównymi założeniami projektu było pielęgnowanie wartości rodzinnych, w połączeniu z wartościami kulturowymi środowiska lokalnego, dostrzeżenie przez dzieci swojego miejsca w rodzinie oraz znaczenia rodziny dla prawidłowego własnego rozwoju, promowanie prawidłowych postaw wobec osób starszych i zapoznanie uczestników ze sposobem życia dziadków, kiedy byli w wieku swoich wnuków. Cele i założenia projektu zostały przedstawione rodzicom i uczniom przed rozpoczęciem jego realizacji.

Zadania, z jakimi zmagali się uczniowie we współpracy z wychowawcami, rodzicami i dziadkami były następujące:

1. Przedstawienie dziejów rodziny w formie drzewa genealogicznego.

W wykonanie tego zadania zaangażowali się uczniowie, rodzice i dziadkowie. Dzieci spędziły wiele godzin analizując z bliskimi swoje korzenie i zgłębiając wiedzę na temat swojego pochodzenia. Niektórzy umieścili na drzewach zdjęcia nie tylko swoich bliskich - rodzeństwa, rodziców i dziadków, ale pokusili się również o zamieszczenie informacji o dalszych przodkach. Pomysły na przedstawienie w formie plastycznej tychże drzew genealogicznych również były bardzo różne. Praca nad niektórymi drzewami została rozpoczęta z rodzicami w domu, ale skończona na lekcji. Inni uczniowie, projekty wykonali zupełnie samodzielnie w szkole, korzystając z przyniesionych materiałów. Dzieci były bardzo zadowolone z efektów swojej pracy i z chęcią zaprezentowały drzewa koleżankom i kolegom w klasie.

2. „Wspomnienia z dzieciństwa” – wywiad z dziadkami.

Jak wyglądała szkoła w dawnych czasach? Czy dzwonek szkolny był elektryczny? Jakich przedmiotów uczyły się dzieci? Czym pisały? Jaki wyglądał ich tornister? To tylko niektóre z pytań, jakie zadały dzieci swoim dziadkom w ramach tego zadania. Dzieci z dużym zaangażowaniem wcieliły się w rolę dziennikarzy, a efekty swoich rozmów zaprezentowały w ciekawy sposób. Powstały piękne albumy, plakaty, komiksy, nagrania, prezentacje multimedialne, opowiadania i sprawozdania.

3. „Dzień Babci i Dziadka” – uroczystość dla dziadków i babć.

Spotkanie to odbyło się dnia 16.01.2014 r. w Klubie Jubilat w Białymstoku. Zaproszone babcie oraz dziadkowie licznie przybyli na uroczystość, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Wspaniała publiczność ze wzruszeniem oglądała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki, a nawet tańczyły. Niespodzianką był krótki koncert kolęd przygotowany przez zespół wokalno – muzyczny BELCANTO, działający przy Klubie Jubilat. Na koniec spotkania dzieci wręczyły kochanym babciom i dziadkom laurki. Nie zabrakło także uścisków, buziaków i słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych uczniów.

4. „Karnawał na ludowo” – zabawa choinkowa.

Wydarzenie to miało miejsce 22 stycznia 2014 roku. Podczas imprezy odbyły się różne tańce i ciekawe konkursy o tematyce ludowej. Dzieci odwiedził także Święty Mikołaj, który wręczył wszystkim upominki. Tegoroczny bal dzieci oceniły jako udany.

5. Audycja muzyczna „Polska tańcem malowana”.

Audycja odbyła się 26 marca 2014 r. Prowadząca w ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o obyczajach i obrzędach Podlasia, a także innych regionów Polski. Tancerze, w pięknych regionalnych strojach zatańczyli poloneza, krakowiaka, oberka, mazura i kujawiaka. Dzieci mogły nauczyć się podstawowych kroków chodzonego, a w parach zatańczyły regionalny taniec wprost z Podlasia zwany klepaczem.

6. Wycieczki śladami przeszłości: „Na szlaku rękodzieła ludowego”, „W Pacowej Chacie”

Wycieczki te odbyły się 23 kwietnia 2014 r. i 24 kwietnia 2014 r. Uczestniczyli w nich uczniowie klas 0 – I. Dzieci miały okazję zapoznać się z ginącymi zawodami, takimi jak np. kowalstwo, łyżkarstwo, garncarstwo i tkactwo dwuosnowowe. W Pacowej Chacie dowiedziały się, jak dawnej wysiewano zboże, młócono je cepem, mielono mąkę na żarnach i wypiekano podpłomyki. Mogły też spróbować swoich sił między innymi w strzelaniu z łuku, rzucie podkową do celu oraz zapasach z workami wypełnionymi sianem. Obie wycieczki były bardzo ciekawe.

Podczas realizacji projektu dzieci uczyły się także pieśni patriotycznych i przyśpiewek ludowych. Miały też okazję uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych „Zręczne ręce”, podczas których wykonywały tradycyjne wycinanki oraz ozdoby wielkanocne.

Podsumowanie projektu „Śladami przeszłości – ku przyszłości” pod hasłem „Kiedy babcia była mała i dziadka jeszcze nie znała” odbyło się 17 czerwca 2014 r. Na spotkanie to zaproszeni zostali dziadkowie naszych uczniów. Impreza rozpoczęła się wspólnym oglądaniem zdjęć, śpiewaniem pieśni patriotycznych i przyśpiewek ludowych, które dzieci poznały w ciągu roku szkolnego. Następnie goście zwiedzali galerię „Śladami przeszłości – ku przyszłości”. Można w niej było zobaczyć prace dzieci wykonane w trakcie trwania projektu (drzewa genealogiczne, wywiady z dziadkami, portrety dziadków) oraz wystawę pamiątek rodzinnych dziadków i pradziadków. Następnie goście wraz z wnukami uczestniczyli w dawnych zabawach podwórkowych i grach stolikowych, np. klasy (chłopek), gra w gumę, statki, warcaby, pchełki, bierki i inne.

Projekt edukacyjny „Śladami przeszłości – ku przyszłości” będzie kontynuowany w kolejnych latach:

– etap 2: Kiedy mama była mała i taty jeszcze nie znała – rok szkolny 2014/2015;
– etap 3: Mamo, tato oto jestem… – rok szkolny 2015/2016.


Koordynator projektu
Julita Lewczuk