Nasze osiągnięcia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Narewska 13
15-840 Białystok

  • Wysokie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty (zwykle 9 stanin).
  • Wyśmienite wyniki woj. konkursów przedmiotowych (gratulacje władz lokalnych) – m. in. 22 laureatów z 7 przedmiotów SSP 2 STO- 2011 (2 m. w woj.), 2013r., liczne sukcesy i wyróżnienia w konkursach (Kangur Matematyczny, Lwiątko, Świetlik, Ojczyzna –Polszczyzna, Fox, Igrzyska Matematyczne).
  • Czołowe miejsca w Białostockiej Lidze Szkolnej i szachowych zawodach wojewódzkich i krajowych. Miejsce w Igrzyskach Województwa Podlaskiego Chłopców – 23.11.2013.
  • Bardzo wysoka ogólna sprawność fizyczna uczniów – szkoła podstawowa od lat plasuje się na pierwszych miejscach w wojewódzkiej sportowej klasyfikacji szkół do 600 uczniów.
  • Aktywna działalność na rzecz innych ludzi (nagroda w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”).