Nauczanie dwujęzyczne i eksperymentalne w przedszkolu

Społeczne Przedszkole nr 1 STO
ul. Mieszka I 5
15-054 Białystok

Termin: Rok szkolny 2013/2014

Organizator: Społeczne Przedszkole nr 1 STO
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO

ul. Mieszka Pierwszego 5, 15-054 Białystok
tel./faks 85 741-04-79
e-mail: 

Zasięg lokalny


W Społecznym Przedszkolu Nr 1 STO w Białymstoku został wprowadzony projekt innowacyjny pt. ,,Nauczanie dwujęzyczne i eksperymentalne w przedszkolu”. W dwóch grupach przedszkolnych 0 A (16 dzieci) i 0 B (16 dzieci) nauczycielki prowadziły część zajęć wymiennie (w I okresie – 2 godziny lekcyjne, w II – 3 godziny tygodniowo). Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej wykorzystywały swoje umiejętności językowe i eksperymentalne podczas lekcji. Na zajęciach dwujęzycznych dzieci poznawały słownictwo związane z tematyką szkolną i sytuacjami z życia codziennego. Podczas zajęć aktywnie wykorzystywali zdobyte umiejętności językowe takie jak śpiewanie, recytowanie wierszy i rymowanek oraz pogłębiano wiedzę nt. zwyczajów i różno-kulturowości krajów anglojęzycznych.

Obok zajęć z języka angielskiego uczniowie zdobywali wiadomości i umiejętności na zajęciach eksperymentalnych. Doskonalili umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce podczas przeprowadzania eksperymentów z nauczycielką.

Innowacyjność polegała na wprowadzeniu dwóch nauczycieli uczących dana grupę, co umożliwiło wykorzystanie wielostronnych umiejętności i wiedzy nauczycielek. W trakcie realizacji projektu nauczycielki używały znaku graficznego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne) na kwotę 1000 zł.

Mariusz Andrzej Łupiński
Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku