Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO
ul. Traktorzystów 16
02-495 Warszawa

Szkoła powstała przy funkcjonującej od 1989 roku Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO w Waarszawie.

To bezpieczna, i kameralna szkoła, którą współtworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie. Znakomita kadra pedagogiczna zapewnia autorskie programy wychowawcze i wysoki poziom edukacji. Uczniowie korzystają z niezwykle bogatego programu nauki języków obcych. Gimnazjum proponuje nauczanie dwujęzyczne (język angielski jako wykładowy) na przedmiotach muzyka i informatyka, a poza tym 7 godz. tygodniowo w klasie I i 4 godz. tygodniowo w klasach II i III - języka angielskiego i 3 godz. tygodniowo języka niemieckiego, z podziałem na grupy. Wychowankowie gimnazjum uczestniczą również w wymianach zagranicznych.

Uczniów obowiązują 4 godziny zajęć WF w tygodniu (także na pływalni). Społeczność szkola organizuje i uczestniczy w wielu wydarzeniach integracyjnych (Święto Szkoły, jasełka, piknik matematyczny, dzień rodziny), a także spotkaniach ze znanymi osobami. Gimnazjaliści osiągają wysokie wyniki podczas egzaminów i są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.