Białystok: Sprzątanie świata

Zespół Szkół STO
ul. Mieszka I 5
15-054 Białystok

Jak co roku, u progu jesieni, rozpoczyna się wielkie sprzątanie świata.15 września uczniowie klasy II Zespołu Szkół STO w Białymstoku wzięli udziałw ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017” pod hasłem „Nie maśmieci – są surowce”.

Wydarzenie miało na celu podniesienie wśród uczniówświadomości ekologicznej oraz współodpowiedzialności za porządek i czystośćw najbliższym otoczeniu. Wszyscy chętnie i z wielkim zaangażowaniemuczestniczyli w przedsięwzięciu. Przez cały czas dopisywały nam świetnehumory, piękna pogoda, ale także wspaniała zabawa.


Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie pracować wszczytnym celu. Mamy wielką nadzieję, że tego typu działania zaowocują chęciącodziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznymnarzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia. Jeszcze raz potwierdziła sięstara maksyma, że razem możemy zrobić dużo dobrego.