Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Częstochowie

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego STO
ul. Brzeźnicka 59
42-215 Częstochowa

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Częstochowie od 1990 jest wyjątkową społecznością złożoną z uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkoła jest częścią Zespołu Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie.

Małe zespoły klasowe gwarantują wysoki poziom nauczania i brak anonimowości w szkole. Lekcje prowadzone są w sposób kreatywny i angażujący ucznia, z bogatym wykorzystaniem bazy multimedialnej, tak bliskiej współczesnemu światu. Od najmłodszych klas oferujemy rozszerzony program nauki języków obcych, w tym spotkania z native speakerem. Zajęcia pozalekcyjne skrojone są na miarę potrzeb ucznia (taniec, szachy, teatr, muzyka, sport, przyroda, zajęcia artystyczne, basen), dodatkowo szkoła proponujemy wsparcie logopedyczne, rewalidacyjne, psychologiczne. Uczniowie zwiedzają, chodzą do kina, teatru i muzeum.