Społeczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Częstochowie

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego STO
ul. Brzeźnicka 59
42-200 Częstochowa

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czestochowie istnieje od 1999 roku i jest częścią Zespół Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie.

Uczniowie Społecznego Gimnazjum nr 1 w Częstochowie w 100% dostają się do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej dzięki wysokim wynikom egzaminu gimnazjalnego. Naukę w gimnazjum odbywają w małych zespołach klasowych, gwarantujących wysoki poziom nauczania i bezpieczeństwo w szkole. Podczas lekcji wykorzystują sprzęt multimedialny, w tym mulitbooki.

Rozszerzony program nauki języków obcych daje uczniom szansę na zaawansowaną znajomość języka. Tradycyjne lekcje wychodzą również poza mury szkoły, przenosząc się do muzeów, teatrów, galerii. Noce filmowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, koła zainteresowań, akcje charytatywne to przykłady inicjatyw podejmowanych przez uczniów, którzy budują szkolną społeczność od ponad 20 lat.