Licealista jak inżynier

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO
ul. Rejtana 7
42-200 Częstochowa

Uczniowie z I SLO im. Zbigniewa Herberta STO i SG nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie będą mieć zajęcia z pracownikami Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Umowa została uroczyście podpisana 20 lutego w siedzibie szkół, przy ul. Rejtana 7. Szkoły reprezentowała Dyrektor Danuta Zatyka, a w imieniu Wydziału Inżynierii podpis złożył Pan dr hab. inż. Maciej Mrowiec – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

Efektem współpracy będą m.in. wykłady, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, prowadzone przez pracowników Politechniki Częstochowskiej. Pierwsze zajęcia dla uczniów odbędą się w marcu 2014r.